อายิโนะทะกะระ ผงชูรสแท้ 25 กิโลกรัม Monosodium Glutamate 25 Kg.

อายิโนะทะกะระ ผงชูรสแท้ ตราภูเขา (MSG) monosodium glutamate 25 kg.
อายิโนะทะกะระ ผงชูรสแท้ ตราภูเขา ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ จากอ้อยและมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เหมาะใช้ปรุงอาหารทุกประเภท เพื่อช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อย และกลมกล่อมยิ่งขึ้นเติมหน่อย…อร่อยแน่

อายิโนะทะกะระ ผงชูรสแท้ ตราภูเขา (MSG) monosodium glutamate 25 kg.

อายิโนะทะกะระ ผงชูรสแท้ ตราภูเขา ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ จากอ้อย และมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธี ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม  สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล